با خوردن ماکارونی آنکارا یک عمر خود را بیمه کنید

ماکارونی آنکارا از پرطرفدار ترین ماکارونی ها شناخته شده است.

پاستا همیشه برای بچه های کوچک محبوبیت زیادی دارد. پاستاهای خشک شده با شکل های مختلف را می توان شمارش، مقایسه، دسته بندی، طرح ریزی، وزن و اندازه گیری کرد.

تهیه دستور پخت ماکارونی می تواند در را برای بچه ها باز کند تا کسرها، ترتیب، اندازه گیری و موارد دیگر را بیاموزند. آنچه در ادامه می‌آید ایده‌هایی برای یادگیری و خوردن است مانجیا!

وزنش کن! کودک خود را تشویق کنید تا یک تخمین ریاضی بپرسد: کدامیک وزن بیشتری دارد، ماکارونی خشک یا مرطوب؟ قبل از اینکه واقعاً آن را وزن کنید تا ببینید، از فرزندتان بخواهید حدود ده تکه ماکارونی مرطوب را در یک دست و ده تکه خشک را در دست دیگر بگیرد.

کدام یک احساس سنگینی می کند؟ سپس یک ترازو را بیرون بیاورید و تخمین او را بررسی کنید. چه چیزی یک تکه ماکارونی را از دیگری سنگین تر می کند؟

مرتب‌سازی و طبقه‌بندی: مجموعه‌ای وسیع از اندازه‌ها، شکل‌ها و رنگ‌های مختلف ماکارونی را در یک کاسه قرار دهید. از کودک خود دعوت کنید تا اندازه ها و شکل ها را بررسی و کشف کند و او را تشویق کنید تا آنچه را که متوجه می شود به شما بگوید.

از لغات مهم ریاضی بزرگ، متوسط، کوچک و حتی کوچک استفاده کنید. می‌توانید با ایجاد یک سری یا ردیف پاستا از کوچک‌تر به کوچک‌تر، سری اندازه‌ها را کشف کنید.

شما مهارت‌های مهمی را آموزش می‌دهید که به فرزندتان کمک می‌کند بفهمد چگونه اعداد در یک خط اعداد افزایش یا کاهش می‌یابند.

سپس سعی کنید از فرزندتان بپرسید که به چند روش مختلف می توانید اشکال و رنگ ها را با هم گروه بندی کنید. یک قالب مافین یا کارتن تخم مرغ تهیه کنید تا بتواند پاستاها را بر اساس دسته بندی دسته بندی کند.

او را تشویق کنید تا راه های مختلفی را برای مرتب سازی، بر اساس رنگ، شکل و اندازه امتحان کند.