تخریب شیلنگ بخاری زانتیا موجب غافلگیری نوعروس هندی شد

اکثر مواد شیلنگ بخاری زانتیا دارای محدوده دمای کاری هستند.

بسیاری از کاربردهای شیلنگ بخاری شامل خم شدن هستند، بنابراین شیلنگ ها برای خمش حداقل شعاع رتبه بندی می شوند.

این درجه بندی به میزان خم شدن شیلنگ بخاری و انقباض فضای جریان درون شیلنگ اشاره دارد.

نمودارهای سازگاری برای شیلنگ بخاری معمولاً توسط سازنده یا در راهنمای مرجع شخص ثالث موجود است.

شیلنگ بخاری برای حداکثر فشار سیستم درجه بندی می شوند.

مهم است که اهداف اعمال شلنگ شامل افزایش فشار باشد.

«انتها» به انتهای شیلنگ بخاری طراحی شده برای اتصال اشاره دارد که در غیر این صورت به عنوان «کوپلینگ» شناخته می‌شود.

کوپلینگ های دائمی برای اتصال به یک اتصال از پیش تعیین شده طراحی شده اند.

کوپلینگ های قابل اتصال در میدان به کاربر نیاز دارند که از سیم کش برای مهر و موم کردن کوپلینگ به یک اتصال استفاده کند.

این دستورالعمل به تفکر طولانی مدت در مورد آسانی تعویض شیلنگ اشاره دارد.

تعویض یک شلنگ بسیار خاص یا اختصاصی ممکن است دشوارتر از یک نسخه عمومی در دسترس باشد.

شیلنگ

برخی از شیلنگ بخاری ها به دلیل ماهیت کاربردشان به سرعت فرسوده می شوند و باید قبل از قرار گرفتن در یک نوع شلنگ، جایگزینی آن ها در نظر گرفته شود.

شیلنگ بخاری کویل دار شیلنگ های نیمه سفت و سختی هستند که برای انبساط و ذخیره سازی آسان طراحی شده اند.

از آنجایی که شیلنگ سیم پیچی است، می تواند به گونه ای کشیده شود که فشار غیر ضروری به مواد شلنگ وارد نشود.

وسایل نقلیه بزرگ مانند هواپیماها به سیستم های هیدرولیک نیاز دارند تا حرکات بال ها و ارابه فرود را انجام دهند، اما پیچیدگی هندسه وسیله نقلیه تغییر در سیستم هیدرولیک را ضروری می کند.

یک قانون کلی که برای نصب شیلنگ بخاری استفاده می شود، مطابقت شیلنگ با کانتور دستگاه است.

این بدان معنی است که یک شیلنگ بخاری باید تا حد امکان از هندسه دستگاه پیروی کند. اگر شیلنگ از ابزار آویزان شده باشد، به دلیل شعاع حرکتی وسیع‌تر ابزار، می‌تواند گیر کند یا سوراخ شود.

با تطبیق شیلنگ بخاری با ابزار یا ماشین آلات، اپراتور مجبور نیست در هنگام استفاده از تجهیزات، موانع اضافی را در نظر بگیرد.

کاربران شیلنگ بخاریدارای تعدادی فاکتور دما، اندازه و فشار هستند که باید هنگام انتخاب شیلنگ برای یک برنامه در نظر بگیرند.

اندازه های مهم برای شلنگ قطر داخلی (ID)، قطر خارجی (OD) و طول است.